Xin chào, bạn chưa đăng nhập.

 

Copyright © 2019 MobiFone.

  Hướng dẫn sử dụng
- Để đăng ký gói ngày soạn DK BD1 gửi 9139 (3.000d/ngày). Dịch vụ tự động gia hạn theo ngày quý khách miễn phí cước data khi sử dụng dịch vụ.
- Để đăng ký gói tuần soạn DK BD7 gửi 9139 (7.000d/tuần). Dịch vụ tự động gia hạn theo tuần quý khách miễn phí cước data khi sử dụng dịch vụ.
- Để đăng ký gói tháng soạn DK BD30 gửi 9139 (15.000d/tháng). Dịch vụ tự động gia hạn theo tháng quý khách miễn phí cước data khi sử dụng dịch vụ.
- Để hủy gói ngày soạn HUY BD1 gửi 9139.
- Để hủy tuần soạn HUY BD7 gửi 9139.
- Để hủy tháng soạn HUY BD30 gửi 9139.
- Lấy lại mật khẩu soạn MK gửi 9139.
- Để xem hướng dẫn soạn HD gửi 9139.
- Để kiểm tra tài khoản soạn KT gửi 9139.
- Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.
mobifone